Over dr. Kwak.org

Goede gezondheidszorg is een algemeen belang.
De website drkwak.org is online gezet om het publiek te informeren over de ernst van de situatie van slachtoffers van medische fouten en patienten te waarschuwen over de doofpot van medische fouten.
Moge deze website bijdragen aan het publieke debat ter verbetering van de patientveiligheid en de kwaliteit van gezondheidszorg.

Op 24 november 2010 is het tien jaar geleden dat neurochirurgen Sophie Hankes experimenteel en zonder toestemming opereerden waardoor Sophie Hankes invalide werd.
Sindsdien krijgt zij geen eerlijke informatie en geen adequate medische begeleiding.
SIN-NL plaatst een nieuwe website online www.drkwak.org

In 2005 stuurde neuroloog Kwak Sophie Hankes zonder medische begeleiding weg en stelde ten onrechte dat geen medische oorzaak is voor haar invaliditeit. Kwak houdt willens en wetens de doofpot van medische fouten in stand en staat symbool voor de medische sector.
In 2009 publiceerde Kwak een onjuiste brief over Sophie Hankes en startte in 2010 een kort geding na een aanklacht op een website. Kwak kiest helaas voor de confrontatie.
Kwak blijft ondanks de wetenschappelijke en schriftelijke bewijzen willens en wetens weigeren om aan zijn wettelijke zorgplicht jegens Sophie Hankes te voldoen.

Op www.drkwak.org wordt middels feiten en documenten aangetoond dat Kwak zijn zorgplicht schendt. De documenten omvatten onder andere:
– het operatieverslag waarin de aandoening die de medische indicatie vormde, genoemd wordt.
– medische verklaringen van artsen waarin de ernstige radiologische, cardiologische en neurologische gevolgen van de operatie worden beschreven.
– medische wetenschappelijke literatuur over de aandoening, de foutieve techniek van de operatie en de negatieve gevolgen van het plaatsen van teflon.
– publicaties omtrent de doofpot van medische fouten.
– brieven van het Europees Parlement

SIN-NL heeft ook twee websites gewijd aan de Duitse neurochirurgen die de experimentele operatie, zonder toestemming, uitvoerden: www.profsamii.de en www.tatagiba.de.
SIN-NL kiest noodgedwongen voor deze nieuwe website waarop uiterst persoonlijke medische documenten staan. Op 15 juni 2011 heeft de Utrechtse rechter toestemming gegeven aan SIN-NL voor het online houden van de website www.drkwak.org.
Op 18 sept. 2012 heeft het Gerechtshof te Arnhem een verbijsterend arrest afgeleverd en de publicatie van de website drx.com alsmede van jx.nl verboden. Het Hof gaat hiermee voorbij aan de feiten dat de cassatieprocedure mbt jx.nl nog loopt, dat de rechter op 25 sept. 2009 de online zwarte lijst van SIN-NL met plaatsing van dr J.K. heeft toegestaan. Het arrest is zonneklaar een feitelijke en juridische misslag. Executie betekent misbruik van recht.
SIN-NL zal noch medische misstanden noch censuur accepteren en zal zich met alle wettelijke middelen tegen dit onrecht verzetten.