Nieuws

Artikel Mr.S.R.Hankes SIN-NL in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht nr. 6 2011:
Dwaling van rechters en juristen inzake internetpublicaties van slachtoffers medische fouten.

18 sept. 2012: Integriteits-onderzoek inzake falend neuroloog Kwak, UMCG dringend noodzakelijk.

Al jaren is er sprake van wetenschappelijk wangedrag door falend neuroloog Kwak, UMCG.

SIN-NL organisatie voor slachtoffers van medische fouten roept in het algemeen belang op tot onafhankelijk onderzoek naar het schenden van de wetenschappelijke integriteit door hoogleraar Jan Kwak.

De Inspectie Gezondheidszorg, KNMG , Orde van Medisch Specialisten, het UMCG als de universiteit Groningen, faculteit geneeskunde hebben hun plicht ernstig in deze verzaakt.

Per direct dient de overheid haar verantwoordelijkheid te nemen en het onderzoek op korte termijn op onafhankelijke wijze in te stellen en af te ronden.
Feiten , documenten en toelichting zijn beschikbaar op www.drkwak.org.com.
Falend neuroloog Kwak:
1. geeft blijk van gebrek aan kennis inzake de erfelijke aandoening druk door verwijde slagader op de hersenstam (vertebrobasilaire dolichoectasia).
Neurochirurg M. Samii heeft patiente experimenteel geopereerd Zij werd hierdoor invalide.
NB Samii heeft patiente noch vooraf geïnformeerd, noch toestemming verkregen.
2. stelde een frauduleus medisch dossier over deze patient op, in strijd met de feiten
3. weigert stelselmatig brieven en vragen van de patient te beantwoorden
4. weigert adequate zorg te verlenen ondanks medische verwijzing
5. publiceerde een leugenachtige, jegens patiente lasterlijke en beledigende ingezonden brief
6. spant rechtszaken aan jegens de door medische fouten zieke, ernstig invalide patiente
7. liegt in rechte, zie ontkenning bij kantongerecht Groningen 9 sept. 2009 en het toegeven dat de ingezonden brief wel Sophie Hankes, voorzitter van SIN-NL betreft., zie Medisch Contact 10 sept. 2009. Door te liegen bij de rechter ontkwam Kwak aan veroordeling tot laster.

16 september 2012 Kern van het conflict met Kwak.

Dr Kwak verzwijgt en ontkent de gevolgen van de experimentele operatie bij Sophie Hankes, waardoor zij vrijwel volledig invalide werd.

Hier kunt U de twee documenten mbt deze operatie lezen alsmede documenten waarin de negatieve gevolgen van de operatie door andere artsen beschreven worden.
Deze documenten ondersteunen de feiten op de websites www.xxxxxxx.nl en www.drkwak.org.
1. Brief dd 6 december 2000 inzake de operatie van 24 nov. 2000 door Prof. Samii, ondertekend door assistent neurochirurg Dr. M. Tatagiba, zie productie 1
De brief noemde oorspronkelijk uitsluitend de routine-operatie inzake de nervus vestibularis.
Dr Tatagiba heeft handmatig de tweede operatie inzake de decompressie van de medulla oblongata (hersenstam) en de rechter arteria vertebralis, onderaan de brief geschreven.Het is duidelijk dat de neurochirurgen de decompressie van de hersenstam wilden verzwijgen.
Let wel: de tweede operatie was niet besproken en dus niet toegestaan door Sophie Hankes
2. het verslag van de operatie dd 24 november 2000, uitgevoerd door Prof. M. Samii en door assistent neurochirug dr M. Tatagiba, zie productie 2 Hierin staat de diagnose:
Nervus vestibularis irritatie met invaliderende positionele duizeligheid en medulla oblongata (hersenstam)- compressie door arteria vertebralis met bewusteloosheid.

3. Diverse verklaringen van artsen inzake de negatieve gevolgen bij Sophie Hankes van de plaatsing van de teflonwatten bij de hersenstam. De verklaringen betreffen het ontstaan van posturele tachycardie, hoge bloeddruk, loopproblemen, hoofdpijn.
Zie producties:
22: Dr. A. V.
25: Dr. J. K
26: Dr. L.W
27: Dr. L.W
28: Dr. A.L
29: Dr. V
30: Dr. M.H
31. Dr. W.M
32: Dr. M.H
33: Dr. P.V
34: Dr. M.H
37: Dr. J.R.
38: Dr. H.D.
. Verslag van radioloog inzake calcificatie van de teflonwatten bij Sophie Hankes, zie productie 51: Verslag radioloog L.J. April 2008 Inzake calcificatie teflon bij Sophie Hankes