Feiten dr. Kwak

Dr. Jan Kwak, neuroloog UMC Groningen

Dr. Kwak schendt zijn wettelijke zorgplicht.

Tevens beschrijft hij slachtoffers van medische fouten als “indringers in de spreekkamer” en “besmettelijke zaken, die de mensheid schaden”, Medisch Contact 28 mei 2009.

Hoofdzaken.
Sophie werd invalide door foutieve experimentele neurochirurgie, in 2000 zonder toestemming verricht door Prof M. Samii en dr M. Tatagiba, zie www.profsamii.de en www.tatagiba.de.
Kwak weigert eerlijke diagnostiek, eerlijke informatie en eerlijke begeleiding aan Sophie, mei 2005.
Kwak weigert te antwoorden op twee brieven van Sophie, zomer 2005,
SIN-NL plaatst Kwak op de zwarte lijst dec. 2007.
Kwak plaatst onjuiste beledigende brief mbt Sophie en slachtoffers van medische fouten in Medisch Contact mei 2009.
25 sept. 2009 kort geding 1:Toestemming rechtbank Groningen aan SIN-NL om de zwarte lijst online te houden. Tevens toestemming van de om dr Kwak op de zwarte lijst te handhaven wegens het weigeren van eerlijke diagnostiek, eerlijke informatie en eerlijke medische begeleiding.
23 juni 2010 kort geding 2: rechter Utrecht negeert feiten en 51 documenten en veroordeelt verwijdering tekst www.xxxxxxx.nl. Hoger beroep is is ingesteld, arrest van het Hof 3 mei 2011.
16 februari 2011 kort geding 3: inzake drkwak.org rechter draagt mediation op en schort procedure op tot 16 mei 2011 of langer.
NIEUWS UITSPRAAK KORT GEDING 15 JUNI 2011:
Dubbele overwinning voor SIN-NL
1. www.drkwak.org blijft online
2. falend neuroloog Kwak moet innen van dwangsommen ivm www.xxxxxxx.nl per direct stoppen

Chronologie feiten arts-patiënt relatie neuroloog Kwak- Sophie Hankes
1.revalidatiearts de Vries verwees schriftelijk Sophie naar neurochirurg Mooij die zonder haar te zien of te spreken Sophie doorverwees naar Kwak, voorjaar 2005.
Kwak regelde via zijn secretariaat een consult voor Sophie bij hem mei 2005.
2. Kwak verricht geen basaal onderzoek, meet geen bloeddruk en geen hartritme (pols) .
3. Kwak stuurt Sophie weg mei 2005
4. Kwak stuurt brief met onjuiste medische geschiedenis en onjuist verslag consult mei 2005.
5. Kwak weigert twee brieven van Sophie te beantwoorden zomer 2005
6. SIN-NL plaatst Kwak op de zwarte lijst wegens niet voldoen aan zorgplicht december 2007.
7. Kwak zegt in Zorgvisie dat plaatsing op de zwarte lijst hem niets doet januari 2008.
8. Medisch Contact plaatst interview met Sophie, zonder Kwak te noemen april 2009.
9. Kwak plaatst onjuiste beledigende brief mbt Sophie en slachtoffers van medische fouten in Medisch Contact mei 2009.
10. kort geding van Sophie tegen Kwak sept. 2009 ter rectificatie van onjuiste brief.
Kwak dient tegeneis (eis in reconventie) in om van de zwarte lijst gehaald te worden.
Rechter keurt online zwarte lijst van artsen en plaatsing van Kwak goed.
11. Kwak publiceert in Medisch Contact najaar 2009 dat brief wel degelijk over Sophie gaat.
12 SIN-NL plaatst website janKwak.nl online januari 2010 aanklacht met feiten tegen Kwak.
13. juni 2010 kort geding Kwak tegen Sophie ondanks website eigendom van SIN-NL.
Rechter negeert alle feiten en alle 51 documenten die door Sophie ingebracht zijn.
Rechter negeert eigendom van website bij stichting SIN-NL.
Rechter veroordeelt Sophie om hele tekst van de website offline te halen, 23 juni 2010.
14. Prof. Mr. Hendriks : het vonnis is in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en niet “Straatsburgproof” , 6 juli 2010 www.nrc.nl
15. Sophie heeft hoger beroep ingesteld. Vonnis wordt verwacht 3 mei 2011.
16. SIN-NL heeft de tekst van de website www.xxxxxxx.nl verwijderd conform het vonnis van 23 juni 2010 en andere teksten geplaatst, conform mening advocate en provider
Inmiddels:
17. Najaar 2010 zet Kwak Sophie onder druk met dreiging van inning van dwangsom 50.000 euro wegens plaatsen van teksten op www.xxxxxxx.nl en eist intrekking van hoger beroep, tegen kwijtschelding van dwangsom.
18. SIN-NL plaatst op 24 november 2010 www.drkwak.org online met de 51 documenten en zonder strafrechtelijke beschuldigingen, conform vonnis 23 juni 2010.
19. Kwak start opnieuw kort geding tegen Sophie en ook tegen SIN-NL ter verwijdering van www.drkwak.org Vlak voor de zitting op 16 februari 2011 trekt president van de rechtbank Utrecht Mr. H. Uniken Venema zich terug, wegens de schijn van partijdigheid.
Sophie had ontdekt dat zijn nichtje geneeskunde studeert in Groningen bij Kwak en dat drie andere familie-leden op academisch niveau in de gezondheidszorg werkzaam zijn.
Aan het eind van de zitting draagt rechter Steenberghe, die zich laat bijstaan door rechter Frieling in de zaal, aan partijen mediation op, voor drie maanden of langer.
20. Kwak gaat akkoord met opschorten inning dwangsom, ter zitting op verzoek van Sophie.
April 2011: de mediation wordt gestart en beeindigd mei 2011.

De weigering van Kwak om aan zijn zorgplicht jegens Sophie te voldoen heeft uiteindelijk geleid tot drie kort gedingen.
Kort geding 1 (vonnis 25 sept. 2009) heeft geleid tot gerechtelijke toestemming voor zwarte lijst van SIN-NL en voor plaatsing van Kwak op zwarte lijst.
In hoger beroep inzake kort geding 2 (vonnis 23 juni 2010) mbt www.xxxxxxx.nl bevestigde het Hof het vonnis. Sophie heeft cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Arrest wordt eind november 2012 verwacht.
Kort geding 3 (zitting 16 februari 2011) mbt www.drkwak.org is gewonnen door Sophie. Kwak heeft hoger beroep ingesteld. Arrest van het Hof te Arnhem wordt eind september 2012 verwacht.

Toelichting:
Op 17 mei 2005 vond op schriftelijke verwijzing van revalidatiearts een consult plaats bij dr J.B.M.Kwak, neuroloog UMC Groningen en zijn arts-assistent neurologe in opleiding, teneinde adequate begeleiding te krijgen bij ernstige neurologische symptomen.
Uit de ziektegeschiedenis blijkt dat de symptomen oa disregulatie van bloeddruk en hartritme alsmede cerebellaire ataxie veroorzaakt zijn door neurochirurgische ingrepen elders verricht 2000/2001. Kwak weet dat op medische indicatie is geopereerd en dat deze operaties leidden tot volledige invaliditeit, zie wetenschappelijke artikelen over de aandoening en de gevolgen van de foutieve operaties.

Zowel de assistente als Kwak namen een onvolledige anamnese af, alsmede een onvolledig lichamelijk neurologisch onderzoek. Ondanks de gekende hoge bloeddruk en hartritmestoornissen in de vorm van posturele tachycardie hebben Kwak en noch zijn assistente bloeddruk of pols gemeten. Kwak erkent dit en weigerde aanvullend en beeldvormend onderzoek.

Kwak schreef onjuiste en onvolledige informatie in het medisch dossier. Na het consult schreef hij een brief dd 24 mei 2005 vol aantoonbare onwaarheden en weigerde beantwoording van 2 brieven van Sophie Hankes. Kwak koos voor doodzwijgen.
Daarna publiceerde hij een kwaadaardige onjuiste ingezonden brief, lokte hiermee het eerste kort geding uit en startte twee kort gedingen tegen Sophie.
Voor vervolg zie boven vanaf nummer 5.